Avís legal


1. Dades identificatives:

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es detallen les dades d'informació general del lloc web www .rockclimbingcatalunya.com / cat i s'exposen les dades fiscals de l'empresa, sent responsable de l'explotació mercantil ROCK CLIMBING CATALUNYA. NIF 33940744N

2. Objecte de l'Avís Legal:

El Aviso Legal regula les condicions, l'accés i l'ús de la pàgina web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels Usuaris; i la política de reserves de ROCK CLIMBING CATALUNYA amb els seus clients.

3. Protecció de dades:

De conformitat amb el disposat en l'art. 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en els articles 12, 14 i 18 del RD 1720/2007 de 21 de desembre, informem que les dades subministrades passaran a formar part del fitxer 'part entrada de clients' de ROCK CLIMBING CATALUNYA, autoritzant expressament que els mateixos siguin objecte de tractament per atendre la seva sol·licitud, consulta i / o reserva. Així mateix, queda informat de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (previstos en els articles 15, 16 i 17 de la LOPD, així com en els articles 23 a 36 inclusivament del RD 1720/2007 de 21 de desembre) per mitjà de la comunicació a la següent adreça electrònica. També mitjançant carta dirigida a l'adreça indicada dalt.

4. Propietat intel·lectual:

La informació i els continguts que es recullen al present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de ROCK CLIMBING CATALUNYA i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, la seva modificació, la seva transformació ni altres drets reconeguts legalment a la seva titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per ROCK CLIMBING CATALUNYA. L'Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per a la seva utilització personal i privada, quedant prohibit l'ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat:

ROCK CLIMBING CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta d'accés al portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesives en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. Modificacions:

ROCK CLIMBING CATALUNYA es reserva el dret de realitzar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d'ella com la forma en què aquests es presenten o localitzats en el seu lloc web.

7. Víncles a tercers:

En el cas de vincles a llocs web de tercers, el Usuari passarà a estar regit pels Termes d'ús i Política de Privacitat del nou lloc. ROCK CLIMBING CATALUNYA no serà responsable ni tindrà cap obligació legal per l'ús d'aquests llocs.

8. Generalitats:

ROCK CLIMBING CATALUNYA no realitzarà publicitat enganyosa a través de la seva pàgina web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat engañosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació Contingut és aquestes seccions. ROCK CLIMBING CATALUNYA, com a conseqüència del disposat en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors. ROCK CLIMBING CATALUNYA no es fa responsable del incompliment de qualsevol norma aplicable en què es pugui incórrer el Usuari en el seu accés a la pàgina web i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix. ROCK CLIMBING CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta d'accés al portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesives en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

9. Servicios de Reserva on-line:

El servicio de reserva on-line tiene por finalidad la posibilidad de reservar cursos y actividades en las fechas contratadas con ROCK CLIMBING CATALUNYA. La utilización de este servicio conlleva la aceptación de estas condiciones generales y la de todos los términos y condiciones recogidos por ROCK CLIMBING CATALUNYA.

10. Política de cancelacions:

Si el Client cancela la reserva fins a 12 dies abans de la data del curs o activitat contractada, ROCK CLIMBING CATALUNYA no efectuarà càrrecs. Si el Client cancela 8 dies abans de la realització del curs o activitat ROCK CLIMBING CATALUNYA només es abonarà el 80%, el 50% fins a 5 dies abans, el 20% fins dos dies abans i el 10% un dia abans.

11. Legislació aplicable i Jurisdicció:

Les parts, amb renúncia al seu fuero propi, si això fos possible, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de Barcelona. La llei aplicable serà l'espanyola.


A Barcelona 10/01/2017